Nettiterapia on jo huomattava psykoterapian ulottuvuus. Viranomaiset ovat kuitenkin vasta päivittämässä omaa käsitystään. Digitalisaatio etenee…

Tässä on viestini eräälle psykiatrille – Nettiterapia on yhtä hyvä kuin perintinen terapia

Terve!

”Videovälitteinen kuntoutuspsykoterapia” on KELA:n termi. Nettiterapioita on monen muotoisia chatista ja sähköpostista kuva-ääni -välitteiseen terapiaan. Näistä KELA rajaa terminsä koskemaan vain reaaliaikaista kuvan ja äänen sisältävää Internet -välitteistä terapiaa.

Nettiterapia ja perinteinen psykoterapia
ovat yhtä hyviä

Vuodelta 2008 olevan meta-analyysin mukaan nettiterapiat ovat samalla vaikuttavuuden tasolla kuin perinteiset vastaanottomuotoiset terapiat. Vaikuttavuuden määrä (effect size) terapiatyöskentelyssä oli 0,83. (Barak et al. 2008, 133 – 134.)

Nettiterapia ja perinteinen terapia ovat tulosten mukaan yhtä hyviä. Psykoterapia on ylivertainen työskentelytapa psykologisten ongelmien parissa. Siksi voin lämpimästi suositella nettiterapiaa asiakkaalle.

Nettiterapiaa Skypellä

Perinteinen terapia ei siis ole nettiterapaa parempi (Barak et al. 2008, 140). Terapian tavoitteisiin liittyviä eroja ja yksilöllisiä eroja on. Nämä vaikuttavat nettivälitteisen terapian toimivuuteen. Nettiterapia on toisinaan jopa parempi kuin perintinen!

Videovälitteisyys tuo joustavuutta. Erityisesti, mikäli ei esim. autoa ole käytettävissä tai jos tilanne on muutoin hankala. Asiakas asennoituu itsekin myönteisesti ja on kiinnostunut psykoterapian osittaisesta Internet -välitteisyydestä. Nettiterapiassa psykoterapian laatu ei kärsi, mutta se voi lisääntyä mm. joustavuutensa kautta. Tämä on siis positiivinen lisämahdollisuus.

Nettiterapia – hyviä kokemuksia

Itselläni on videovälitteisestä nettiterapiasta hyviä kokemuksia ulkomaita myöten. Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä. On ollut asiakkaita, joita en ole tavannut vastaanotolla kertaakaan. Nämä ovat olleet KELA -rahoituksen ulkopuolisia asiakkaita. Usein videovälitteisesti saadaan täysin riittävä vuorovaikutus psykoterapian kannalta.

Vaikka psykoterapian suuntauksilla ei ole merkitystä terapian vaikuttavuuden kannalta, niin ratkaisukeskeinen tuntuu hyvin sopivan videovälitteiseen terapiaan!

Mikäli on muita kysymyksiä, minut tavoittaa hyvin sähköpostilla ja kohtalaisesti puhelimella.

[Yhteystiedot poistettu tästä, mutt löytyvät sivulta: Ajanvaraus terapiaan]

Lähde:

Barak A., Hen L., Boniel-Nissim M. & Shapira N. 2008. A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services, Vol. 26 (2/4).

Parhain terveisin,

Jakim Pakarinen, PsM., MSc, psykoterapeutti (YET).