Sigmund Freud, psykoterapian keksijä.

Freud loi psykoterapian yli 100 vuotta sitten.

Psykoterapia tai coaching on investointi itseen tai läheisiin.

Hinta on verrattain pieni tuloksiin nähden. ”Itseen sijoittaminen” saa tässä syvimmän merkityksensä. Jopa talousmielessä Return on Investment on kovaa tasoa, sillä esim. Kela-terapia tähtää juuri yksilön työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen tai säilyttämiseen.

Coachingissa tähdätään työ-, toiminta- ja suorituskyvyn ylläpitoon, kehittämiseen ja maksimointiin.

Freudin päivistä kentän palveluita on kehitetty yli vuosisata. Psykoterapia vaikuttaa korkeimpiin, syvimpiin ja koko elämäämme ohjaaviin säätelypiireihin!

Hyödyt ovat merkittäviä ja pysyväluonteisia

Psykoterapia ja coaching ovat elämää muuttavia työskentelytapoja.

Kovaa evidenssiä hyödystä ja asiakastyytyväisyydestä tarjoavat tieteelliset tutkimukset. Esimerkiksi terapian tulokset näkyvät jopa viiden vuoden seuranta-ajalla mm. oman persoonallisuuden toimivuutena (1).

Hoitomuotojen kohdalla asiakkaat ovat tyytyväisimpiä juuri psykoterapiaan (2). Jopa 77 % asiakkaista pitää psykoterapiaa ”hyvin hyödyllisenä” (2).

Lue asiakkaideni omakohtaisia kokemuksia psykoterapian vaikutuksista ja hyödyistä.

Kartoituskäynti

Kartoituskäynti psykoterapiassa on 115 euroa (norm. 142 – 165 eur).

Coaching – prosessissa ensimmäinen käynti on maksuton.

Psykoterapeutin tai valmentajan ammattitaito ja sopivuus omalle itselle ovat tärkeitä. Olen mm. psykologi ja omaan kaksi yliopistotutkintoa. Tarjoan tarjoan liikesalaisuuden piirissä olevia edistyksellisimpiä työkaluja mm. tunneongelmien (ahdistus, masennus, viha  jne.) ja traumojen käsittelyyn. Näillä on jopa kehollisia terveysvaikutuksia eli tarjoamani terapia on hyvin kokonaisvaltaista.

Psykoterapian ja henkisen valmennuksen hinta

Yleisesti psykoterapian hinta tapaamiselta liikkuu välillä 100 € – 120 € – 150 € ja tästä ylöspäin. Yksittäisen psykoterapeutin taustakoulutus ja osaaminen vaikuttavat hinnoitteluun.

Kelan psykoterapiassa eli kuntotuspsykoterapiassa omavastuun hinta on 84 eur / tapaaminen (45 min vastaanotto, nettiterapia tai puhelinterapia). Ilman Kela-korvausta hinta on 142 euroa / tapaaminen. Lyhytterapian hinta on Kela-terapiassa 91 euroa (omavstuu) ja ilman Kela-korvausta 149 euroa / tapaaminen.

Coachingissa 10 tapaamisen kokonaisuus sisältää ensimmäisen maksuttoman käynnin. Kokonaisuuden hinta on yhteensä 1 995 euroa + ALV24%.

Oman itsen, elämän ja terveyden todellisille muutoksille on hintaa vaikea määritellä. Maailmanluokan työkalut ja prosessi ovat kuitenkin hintansa väärtejä.

Hinnoittelu on koottu taulukkoon:

Norm. Ale Kela-terapia Ale
Psykoterapia   142 €  – –     84 € 40 %
Intensiivinen 2x   246 € 15 %     130 € 48 %
Coaching 10x   1 995 €

Taulukossa Norm. tarkoittaa normaalihintoja. Kela-terapia on Kelan kuntoutuspsykoterapiasta itse maksettava osuus (omavastuu). Hinnat ovat alv 0% (AVL 34 §, terveyspalvelut).

Terapiapalaute Kela-terapian jatkamiseen 89 eur (omavastuuosuus).

Muu työ ja muut lausunnot esim. käräjäoikeudelle terapian tuntihinnan mukaan.

Intensiivinen psykoterapia on tehokasta

Intensiivinen psykoterapia tarkoittaa kahta terapiakertaa viikossa. Käytännöllinen ja tehokas muoto tästä on 1,5 h (2*45 min) tapaaminen kerran viikossa.

Intensiivinen psykoterapia johtaa nopeampiin tuloksiin. Asioiden syvemmille tasoille päästään nopeammin. Myös keskittyneisyys psykoterapiaan on parempi.

Kela – kuntoutuspsykoterapia ja Kela -korvaus

Psykoterapian hinta Kela -terapiassa on edullinen.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa eli Kela -terapiaa suosittelen (3). Osa asiakkaistani on Kela -korvauksen piirissä. Osa aloittaa terapian ilman Kela -kuvioita.

Kela -terapiaan hakeutuminen vaatii mm. psykiatrin lausunnon. Kerron mielelläni lisää!

Netti- tai puhelintyöskentely

Nettiterapia ja -coaching toimivat hyvin. Nettiterapian tulokset eivät eroa perinteisestä terapiasta millään olennaisella mittarilla. Myös asiakastyytyväisyys on nettityöskentelyssä korkea.

Netti säästää aikaa. Esimerkiksi tunnin matka tapaamiseen ja tunti takaisin työpaikalle: kaksi tuntia säätetty siirtymien tekemisestä!

On tilanteita, joissa terapia tai coaching ilman nettiä on epäkäytännöllistä tai mahdotonta. Suomi on pitkien välimatkojen maa. Suomi on onneksi myös teknologioiden maa. Etävälitteisyys mahdollistaa!

Varaa aikasi psykoterapiaan tai coachingiin!

Lähteet:

1. Knekt P., Lindfors O., Sares-Jäske L., Virtala E. & Härkänen T. 2013. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms and working ability during a 5-year follow-up. Nord J Psychiatry 67: 59-68.

2. Hämäläinen J., Isometsä E., Sihvo S., Kiviruusu O., Pirkola S. & Lönnqvist J. 2008. Treatment of major depressive disorder in the Finnish general population. Depression and Anxiety, 0: 1-11.

3. Kela 2016. Kuntotuspsykoterapian korvauksen määrä.
Haettu 23.1.16: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-korvauksen-maara

4. Kuva: Halberstadt M. 1922. Sigmund Freud, founder of psychoanalysis, smoking cigar. Haettu: 26.1.16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmund_Freud_LIFE.jpg