Sigmund Freud, psykoterapian keksijä.

Freud loi psykoterapian yli 100 vuotta sitten.

Psykoterapia tai coaching (henkinen valmennus) on investointi itseen tai läheisiin.

Palveluiden hinta on verrattain pieni tuloksiin nähden. ”Itseensä sijoittaminen” saa tässä kontekstissa syvimmän merkityksensä. Jopa talousmielessä Return on Investment on kovaa tasoa, sillä esim. Kela-terapia tähtää juuri yksilön työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen tai säilyttämiseen.

Coachingissa tähdätään työ-, toiminta- ja suorituskyvyn ylläpitoon, kehittämiseen ja maksimointiin.

Freudin päivistä kentän palveluita on kehitetty yli vuosisata. Psykoterapia vaikuttaa korkeimpiin ja syvimpiin koko elämäämme ohjaaviin säätelypiireihin.

Hyödyt ovat merkittäviä ja pysyväluonteisia

Psykoterapia ja coaching ovat elämää muuttavia työskentelytapoja.

Kovaa evidenssiä hyödystä ja asiakastyytyväisyydestä tarjoavat tieteelliset tutkimukset. Esimerkiksi terapian tulokset näkyvät jopa viiden vuoden seuranta-ajalla mm. oman persoonallisuuden toimivuutena (1).

Hoitomuotojen kohdalla asiakkaat ovat kaikkein tyytyväisimpiä juuri psykoterapiaan (2). Jopa 77 % asiakkaista pitää psykoterapiaa omalta kannaltaan ”hyvin hyödyllisenä” (2).

Lue asiakkaideni omakohtaisia kokemuksia psykoterapian vaikutuksista ja hyödyistä.

Kartoituskäynti

Tarjoan kartoituskäynnin psykoterapiassa ja coachingissa hintaan 100 euroa (norm. 134 – 150 eur).

Yksittäisen terapeutin tai valmentajan ammattitaito ja sopivuus omalle itselle ovat tärkeitä. Tarjoan kartoituskäynnin edullisemmin, niin voimme arvioida työskentelyn sopivuuden omalle itselle.

Psykoterapian ja henkisen valmennuksen hinta

Yleisesti psykoterapian hinta tapaamiselta liikkuu välillä 90 € – 115 € – 140 € ja tästä ylöspäin. Yksittäisen psykoterapeutin taustakoulutus ja osaaminen vaikuttavat hinnoitteluun.

Psykoterapian hinta minulla on 134 euroa / tapaaminen (45 min vastaanotto, nettiterapia tai puhelinterapia). Kela-terapiassa omavastuu on 76 eur / tapaaminen.

Coachingissa 10 tapaamisen kokonaisuus on yhteensä 1 500 euroa.

Kunnon palvelu on hintansa väärti. Elämää muuttavan työskentelyn hintaa on vaikea määritellä.

Hinnoittelu on koottu taulukkoon:

Norm. Ale Kela-terapia Ale
Psykoterapia   134 €  – –     76 € 34 %
Intensiivinen 2x   214 € 20 %     99 € 46 %
Coaching 10x   1 500 €

Taulukossa Norm. tarkoittaa normaalihintoja. Kela-terapia on Kelan kuntoutuspsykoterapiasta itse maksettava osuus (omavastuu). Hinnat ovat alv 0%.

Lausunto tai terapiapalaute Kela-terapian jatkamiseen 75 eur (omavastuuosuus).

Intensiivinen psykoterapia on tehokasta

Intensiivinen psykoterapia tarkoittaa kahta terapiakertaa viikossa. Käytännöllinen ja tehokas muoto tästä on 1,5 h (2*45 min) tapaaminen kerran viikossa.

Intensiivinen psykoterapia johtaa nopeampiin tuloksiin. Siinä päästään aiemmin asioiden käsittelyn syvemmille tasoille. Myös oma keskittyneisyys psykoterapiaan on usein parempi.

Kela – kuntoutuspsykoterapia ja Kela -korvaus

Psykoterapian hinta Kela -terapiassa on edullinen.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa eli Kela -terapiaa suosittelen (3). Osa asiakkaistani on Kela -korvauksen piirissä. Osa aloittaa terapian ilman Kela -kuvioita.

Kela -terapiaan hakeutuminen vaatii mm. psykiatrin lausunnon. Kerron mielelläni lisää!

Netti- tai puhelintyöskentely

Nettiterapia ja netticoaching toimivat hyvin. Esimerkiksi psykoterapian tulokset eivät eroa perinteisestä terapiasta millään tunnetulla mittarilla. Myös asiakastyytyväisyys on nettityöskentelyssä korkea.

Nettityöskentely säästää aikaa. Esimerkiksi tunnin matka tapaamiseen ja tunti takaisin työpaikalle. Kaksi tuntia säätetty siirtymisestä!

On monia tilanteita, joissa työskentely ilman nettivälitteisyyttä on epäkäytännöllistä tai mahdotonta. Suomi on pitkien välimatkojen maa. Suomi on onneksi myös teknologioiden maa. Etävälitteisyys mahdollistaa!

Varaa aikasi psykoterapiaan tai coachingiin!

Lähteet:

1. Knekt P., Lindfors O., Sares-Jäske L., Virtala E. & Härkänen T. 2013. Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms and working ability during a 5-year follow-up. Nord J Psychiatry 67: 59-68.

2. Hämäläinen J., Isometsä E., Sihvo S., Kiviruusu O., Pirkola S. & Lönnqvist J. 2008. Treatment of major depressive disorder in the Finnish general population. Depression and Anxiety, 0: 1-11.

3. Kela 2016. Kuntotuspsykoterapian korvauksen määrä.
Haettu 23.1.16: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-korvauksen-maara

4. Kuva: Halberstadt M. 1922. Sigmund Freud, founder of psychoanalysis, smoking cigar. Haettu: 26.1.16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmund_Freud_LIFE.jpg