Terapia ja tunteet

Usein mielialat eli tunteet ovat syynä, että terapiaan hakeudutaan. Ne voivat olla myös terapian este. Tunteet voivat olla arka ja vaikea teema.

Elämän ironiaa on, että monesti vaikeimmista asioista on eniten hyötyä. Terapiassa tunteiden käsittely vaatiikin sensitiivisen ja kestävän yhteistyöpohjan ja luottamuksen.

Terapiassa opetellaan puhumaan asioista, joille ei ole sanoja ja jotka ovat epäselkeitä tai heikosti tiedostettuja. Terapian yksi pyrkimys on tiedostaa ja tutkia omaa itseä.

Lisäksi pyritään kielellistämään ja tuomaan puhuttavaan muotoon jopa kovin heikosti jäsentyneitä kokemuksia. Tässä ylitetään henkilökohtaisia rajoja, siksi prosessi on varovainen ja tapahtuu turvallisessa ilmapiirissä.

Olen kehittänyt tunnemenetelmää jo vuosia. Toisen yliopistotutkintoni, Master of Science -opintojen, lopputyö liittyy uuden tunnemenetelmän tieteelliseen muotoiluun. Tämän prosessin viimeisin kehitysvaihe, jota työstin pitkään, hyppäsi juuri askeleen eteenpäin.

Löysin rakkauden!

Menetelmäni on nyt myös teoria rakkaudesta. Menetelmän perustuu ns. dimensionaalisten ja perustunteiden teorioiden yhdistelmälle. Siinä rakkaus asettuu perustunteena inhon vastakohdaksi. Menetelmässä haetaan tunteiden vastapareja ja näistä muodostuu looginen ja jäsentynyt kokonaisuus.

Teoria korostaa rakkauden aktiivista, käytännöllistä ja eteenpäin vievää roolia. Rakkauden lukeutuminen perustunteeksi haastaa monia aikaisempia teorioita, jotka eivät pidä rakkautta perustunteena.

Tämä blogi ei kuitenkaan ole oikea foorumi julkaista teoriaa. Riemuitsen kuitenkin rakkaudesta, joka dramaattisesti täydensi kokonaisuuden puuttuvan osan!

Miten rakkaus voi olla merkitsevämpää myös omalla kohdallasi?

Postmodernia tunneterapiaa

Terapian kannalta menetelmä tarjoaa monipuolisen ja selkeyttävän tavan analysoida henkilökohtaisia merkityksiä.

Postmodernia monipuolisuutta tuo asian käsittely eri tunnenäkökulmista käsin. Tämä myös heijastaa tunteiden omakohtaisuutta ja lisää toisaalta näiden tunteiden joustavuutta.

Itsensä johtamisen menetelmä

Coaching -puolella ja liike-elämän sovelluksena menetelmä on tarjonnut kehittyneen työtavan, jolla voidaan kanavoida ja aktivoida omaa energiaa ja motivaatiota. Menetelmän ansiona liike-elämän sovelluksena on, että se pohjautuu lähestulkoon perimmäisiin inhimillisiin resursseihin.

Liike-elämän puolella usein käytetyt menetelmät ovat teoreettisesti ja tieteelliseltä pohjaltaan valitettavan heikkoja yksinkertaistuksia. Uusi menetelmäni on luotettava, sillä se rakentuu käsitteistä, jotka kajoavat syvästi inhimilliseen olemukseen ja tieteelliseen teoriaan. Tämä on tärkeää siksi, että tämän avulla voin tarjota voimallisen ja tehokkaan työkalun, jolla ihminen voi organisoida itseään uudella tavalla.

Suosittelen menetelmää kaikille!