HUOM. Tällä hetkellä en voi ottaa uusia asiakkaita.

Korkeatasoinen psykoterapia ja coaching nettivälitteisesti tai Helsingin keskustassa

Psykoterapia on lääkkeetön apu masennukseen ja ahdistukseen. Terapia on apu kuormittaviin mielentiloihin ja ihmissuhteiden haasteisiin. Olen erikoistunut mielialojen ja tunteiden sekä näiden häiriöiden kenttään. Tarjoan hyvän prosessin ja parhaat työkalut.

Coaching on fokusoidumpaa ja lyhytkestoisempaa ”terapiaa terveille”, jotka haluavat kehittää itseään jostain fokusoidummasta näkökulmasta käsin. Näkökulmia ovat esimerkiksi stressinkäsittely, vuorovaikutus, tunteidenhallinta, työn tai esimiestyön haasteet jne.

  • Coaching-palvelut yksityisille ja yrityksille
  • Psykoterapiat (mm. Kelan kuntoutuspsykoterapia)
  • Nettiterapiat

Kartoituskäynnin hinta

Kartoituskäynnin hinta on minulla 115 € (norm. 142 – 165 €). Näin voimme kartoituskäynnillä yhdessä arvioida, miten hyvin vuorovaikutus välillämme toimii.

Tutustu hinnastoon

Kela psykoterapia

Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa.

 

Kuulun myös Kelan kuntoutuspsykoterapian tuottajiin ja psykoterapia on Kela -korvattavuuden piirissä (4.).

 

 

”Mielenterveys on kykyä rakastaa ja tehdä työtä”

Freud inspiroi tämän käytännöllisen määritelmän mielen hyvinvoinnista. Terapian kohteita ovat tunteet, ihmissuhteet ja vuorovaikutus (”kykyä rakastaa”). Terapia kehittää toimintakykyä, kykyä työhön eli tavoitteelliseen toimintaan ja haastavaan toimintaanTerapia ja coaching parantavat suorituskykyä myös huippusuoriutumisen tasolla.

Kyky jaettuihin myönteisiin tunteisiin ja haastavaankin tavoitteelliseen työskentelyyn! Nämä ovat loistavien yksilöiden ja yhteisöjen peruselementtejä.

Psykoterapeuttista oppimista ja vuorovaikutusta sovelletaan siis myös työnohjauksen ja coachingin muodossa.

Psykoterapia ja henkinen valmennus tuottavat hyötyjä

Perinteisesti terapia tarjoaa apua masennukseen ja ahdistukseen. Nämä ovat melko lähellä elämän arkea ja suhteellisen yleisiä eri vaikeusasteissaan. 30 % kärsii jossain elämänsä vaiheessa diagnoosin kriteerit täyttävistä psyykkisistä vaikeuksista, kuten masennuksesta (1.).

Pelko, suru, voimattomuus, yksinäisyys, epävarmuus, stressi jne. ovat osa elämää. Kuormittavat tunteet voivat tuoda myös hyvin merkittävää haittaa, rajoitteita ja koko toimintakyvyn pitkäaikaista alentumista yksilön elämässä.

Psykoterapia tuottaa ”vähintään yhtä hyviä tuloksia” kuin lääkehoito. Terapia helpottaa toipumista, parantaa toimintakykyä ja antaa asiakkaille välineitä selviytyä myöhemmistäkin ongelmista.

– Duodecim ja Suomen Akatemia: Psykoterapian konsensuslausuma (3.).

Asiakkaat ovat eri vaihtoehdoista tyytyväisimpiä juuri psykoterapiaan (2.). Psykoterapia on mahtavin menetelmä oman itsensä sisäiseen uudistamiseen ja tulevaisuuden uudenlaiseen tuottamiseen.

Coaching ratkaisee samoja kenttiä, mutta enemmän ennaltaehkäisevästi. Painotus on myös enemmän käytännön suorituskykyyn fokusoitua, oli sitten kyseessä ahdistus, stressi, uupumus, ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus, oman itsen ylittäminen jne.

Aloita psykoterapia, nettiterapia tai oma coaching-prosessi

Vastaanottoni sijaitsee Hakaniemessä Helsingissä, Siltasaarenkatu 4, 4. krs.

Puhelin- ja nettipalvelut toimivat koko Suomessa ja Suomen rajojen yli.

Tervetuloa aloittamaan korkeatasoista ja elämää muuttavaa yhteistyötä!

Siirry ajanvaraukseen!

 

Lähteet:

1. Kessler R., Demler O., Frank R., Olfson M., Pincus A., Walters E., Wang P., Wells K. & Zaslavsky A. 2005. Prevalence and treatment of mental disorders 1990 to 2003. New England Journal of Medicine, 352.

2. Hämäläinen J., Isometsä E., Sihvo S., Kiviruusu O., Pirkola S. & Lönnqvist J. 2008. Treatment of major depressive disorder in the Finnish general population. Depression and Anxiety, 0: 1-11.

3. Karlsson H., Melartin T., Brax T., Heinänen T., Jänkälä K., Kalska H., Kemppinen H., Lankinen S., Lindfors O., Marttunen M., Toppila M. ja Vuorilehto M. 2006. Konsensuslausuma – Psykoterapia 18.10.2006. Duodecim ja Suomen Akatemia.

4. Kela. 2016. Kuntoutuspsykoterapia ja korvauksen määrä.