Työnohjaus ja Konsultointi

/Työnohjaus ja Konsultointi
Työnohjaus ja Konsultointi 2015-01-22T13:07:14+00:00

Työnohjaus, coaching, konsultointi ja koulutus – strategisesti

Työnohjaus, valmennus tai coaching, konsultointi ja koulutus ovat organisaation keinoja investoida itseensä. Nämä ovat organisaatioiden työkaluja ja panostus, jolla on hallittua vaikutusta jatkuvuuteen, muutokseen ja kehitykseen. Minun kannaltani katsoen, organisaation jatkuvuus ja kehittyminen tapahtuvat siinä työskentelevien yksilöiden välityksellä. Kehitysratkaisuja kannattaa kohdentaa strategisesti merkittävien henkilöiden tai ryhmien eteenpäin viemiseen. Näiden kautta koko organisaatio menee eteenpäin.

Työnohjaus, coaching, koulutus tai konsultointi ovat ihmisyksilön, ryhmän tai verkoston kehittämistä. Psykoterapiasta nämä poikkevat siten, että psykokoterapia keskittyy syvästi henkilökohtaiselle tasolle ja elämän teemojen työstämiseen. Organisaatioiden tasolle ja työelämän haasteisiin liittyvä strategisten henkilöiden kehittäminen yksilö-, ryhmä- tai verkostotasolla voi olla psykoterapiaa lyhyempi prosessi ja työn maailmaan fokusoitua ratkaisukeskeistä työskentelyä.

Työnohjauspätevyyteni perustuu ylemmän erityistason (YET) ratkaisukeskeiseen psykoterapeuttikoulutukseen. Lisäksi omaan kokemusta strategia- ja brandikonsultoinnin puolelta.

Tarjoan ratkaisukeskeistä ja integratiivista työnohjausta esimerkiksi terveyden- tai sosiaalihuollon työntekijöille. Tarkemman fokusoinnin omaavasta coachingista puhutaan enemmän muun liiketoiminnan parissa.

Ongelmanratkaisu, motivaatio, paineiden, stressin ja epämukavuuden kohtaaminen sekä ihmissuhteet ja ilmapiiriasiat ovat teemoja, joiden pariin tuotan ratkaisuja. Työskentelen sekä yksilöiden että ryhmien parissa. Organisaatioiden päivittäminen post-moderneiksi ja vuorovaikutteisimmiksi toimijoiksi virittää organisaation oppimista, verkostollisuutta ja kehitystyötä. Post-moderni johtaminen ja avoin suhde ihmisten välillä ovat eräitä varsin mielekkäitä kehittämisen kohteita. Konkreetit hyödyt post-modernien asenteiden käyttöönotosta heijastuvat mm. ilmapiirin kehittymisenä, luovien prosessien laajempana mahdollistamisena tai lisäämisenä, riskinottokyvyn lisääntymisenä, parempana ja mielekkämpänä henkilöstön sitoutumisena jne. Hyödyt määritellän tarkemmin yksilön tai organisaation alan ja tilanteen mukaan. Hyötyjä pyritään mittaamaan myös rahassa.

Kun olet tärkeä…

Silloin kun paljon on kiinni omasta itsestäsi tai tiimistäsi – ota yhteyttä. Lasketaan yhteistyöhön sijoitetun pääoman tuotto ja konkretisoidaan tämä käytännön ratkaisukeskeiseksi toiminnaksi. Yhteistyö maksaa itsensä takaisin. Lisäksi suoriutumisen nostaminen uudelle tasolle jää pitkäaikaisesti vaikuttamaan liiketoiminnan hyväksi. Organisaatio saavuttaa uusia rajoja.