Psykoterapeutti ja psykologi

/Psykoterapeutti ja psykologi
Psykoterapeutti ja psykologi 2019-03-15T22:29:09+00:00
Psykologi, psykoterapeutti (yet) ja nettiterapeutti Jakim Pakarinen

Tervetuloa psykoterapeuttisen ja syvän muutoksen pariin – myös nettiterapian välityksellä!

Psykoterapeutti

Olen ylemmän erityistason psykoterapeutti (Valvira, rek. nro: 00900593252). Ylemmän erityistason (yet) koulutus sisältää myös työnohjauskoulutuksen. Psykoterapeutin tutkinto on yliopistojen ja Valviran valvoma ammatillinen lisäkoulutus.

PsM. ja MSc

Olen filosofisesti suuntautunut psykologi (psykologian maisteri). Psykologia tarjoaa laajimman tieteellisen ja yliopistollisen pohjan ihmismielen toimintaan. Psykologina teen tarpeen mukaan myös psykologisia tutkimuksia, kuten persoonallisuustutkimuksia (myös nettivälitteisesti).

Lisäksi olen suorittanut psykoterapiaa syventävän Master of Science -tutkinnon (Univeristy of the West of England / HPI).

Psykoterapia ja työskentelyotteeni

Olen suuntautunut ratkaisukeskeisesti ja työskentelen integratiivisesti. Integratiivisuus on eri terapiasuuntauksia yhdistävää työskentelyä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia tuo työskentelyyn asiakkaan omien voimavarojen hyödyntämisen, käytännöllisen, selkeyttä tuovan rakenteen ja arjen tason. Tämä on elämänläheistä psykoterapiaa.

Integratiivinen työotteeni tarjoaa liikkumavaraa moniulotteiseen terapiatyöhön. Arvostan psykodynaamisia ja kognitiivisia vaikutteita. Tunteiden energia ja dynamiikka ovat usein hedelmällisiä näkökulmia. Monenlaiset ongelmanratkaisun teemat ovat lähellä sydäntäni.

Terapian suuntausta vaikuttavampia tekijöitä ovat mm. terapeutin ammattitaitoisuus, psykoterapeuttisen suhteen laatu ja systemaattinen terapiatyöskentely. Nämä ovat yhteisiä tekijöitä kaikissa terapiasuuntauksissa.

Psykoterapiasuuntauksella ei ole juuri merkitystä terapian vaikuttavuuden kannalta. Suuntauksen vaikutuksen on arvioitu olevan vain noin 10 – 15 %:n luokkaa. Myös tästä syystä toimin pitkälle integratiivisesti eli yhdistellen eri suuntausten parhaita puolia.

Psykoterapioiden kehitys tapahtuu integratiiviseen suuntaan, postmoderniin (ja neomoderniin!) inklusiiviseen suuntaan, mukaansa sisällyttävän hengen mukaan. Tämä on yhteydessä myös ihmisen ajattelun ja henkisen tason luontaisissa kehitysasteissa, joita on kyetty määrittelemään. Psykoterapia toimii avaimena myös näihin, itsensä henkiseen kehittämiseen.

Luottamustehtävät ja jäsenyydet

– Olen RATI ry:n puheenjohtaja vuodesta 2014.

– Kuulun ISPE:een (International Society for Philosophical Enquiry). ISPE on merkittävä kansainvälinen yhteisö, jonka kunnianhimoisena tehtävänä on palvella ihmisyyttä ja yhteiskuntaa.

Psykologiliiton jäsenenä noudatan työssäni psykologien korkeatasoista etiikkaa.

Terapiapsykologi

Käytännön psykoterapiapalvelujen tuottajana olen toiminut useamman vuoden, osittain muun psykologityön ohessa.

Yleisiä yhteydenoton syitä ovat olleet:

  • Masennus (suru, voimattomuus, elämänilon katoaminen, toivottomuus, itsemurha-ajatukset jne.)
  • Ahdistus (stressi, pelko, huolet, paniikkioireet)
  • Elämäntilanteiden, ihmissuhteiden ja parisuhteiden tuottamat ongelmat ja kriisit
  • Muut hankalastikin määriteltävät ongelmat

Psykologina omaan monipuolisen kokemuksen. Olen työskennellyt vankiloissa, psykiatrian poliklinikalla, terveyskeskuksessa ja koulupsykologina. Näin olen voinut kokea laajan kentän lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Tämä tarjoaa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen ihmiselämän syvistäkin kehitystarpeista.

Asiakkaina on ollut eri ikäisiä yksilöitä, perheitä ja ryhmiä. Erityisesti vankiloiden haastava ja äärimmäinenkin asiakaskunta on avartanut ajatteluani. Kokemukseni kattaa laajan elämän kirjon – myös aivan synkimpienkin polkujen kulkijoita myöden. Tähän lukeutuu asiakkaita, jotka ovat kirjaimellisia joukkosurmaajia, psykopaatteja, muita väkivaltarikollisia, seksuaalirikollisia, huumeriippuvaisia jne.

Terveyskeskuksen psykologina tapasin asiakkaita esikouluikäisistä eläkeläisin.

Hienoimpana ääripäänä haluaisin mainita pienen koulutytön. Hän oli yksinhuoltajaperheestä ja harrasti ”heppatallia” ja huilun soittoa. Ongelmat kotona liittyivät mököttämiseen ja mykkäkouluun. Tytön kanssa käytiin läpi tunteita, niiden tunnistamista, niistä puhumista, tunnemerkityksiä ja oman itsensä aitoa ilmaisemista.

  • Kun valitset omaa psykoterapeuttia, niin tutustu minuun sivuston kautta.
  • Autan mielelläni. Vastaan monenlaisiin kysymyksiin matalan kynnyksen periaatteella (”tyhmiä kysymyksiä” ei ole).
  • Lähetettä ei tarvita.
  • Teen myös Kela -terapiaa (kuntoutuspsykoterapia).
  • Kun olet aloittamassa työnohjausta tai psykoterapiaa, ota rokeasti yhteyttä!